fbpx
09/06/2022 | Webinarium

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – zmiany w 2022r

Zapisz się na szkolenie

Kompleksowa oferta dotycząca szkolenia w zakresie zatrudnienia obywateli Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców w Polsce. Szkolenie skierowane zarówno do osób, które rozpoczynają proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, jak i tych którzy chcą sprawdzić prawidłowość postępowania i uniknąć błędów. Szkolenie ma celu przekazanie praktycznej wiedzy w przygotowaniu do zatrudnienia cudzoziemców jak i rozwiązywaniu problemów już w trakcie ich zatrudnienia. Omówiona zostanie uproszczona procedura dotycząca obywateli Ukrainy oraz procedury legalizacji pracy cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych w 2022r. Podczas szkolenia prowadzący przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

Szkolenie ma na celu wyjaśnić następujące zagadnienia:

 1. Status pobytowy obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r.
 2. Status pobytowy bezpaństwowców i cudzoziemców innych niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24 lutego 2022 r.
 3. Uproszczona procedura przedłużenia pobytu na podstawie dotychczasowych dokumentów pobytowych.
 4. Nowa uproszczona procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy legalnie prze-bywających w Polsce.
 5. Zasady pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.
 6. Zasady dotyczące pracy na podstawie zezwolenia na pracę.
 7. Zasady przebywania i pracy na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę.
 8. Zmiana pracodawcy i innego zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt i pracę.
 9. Praca cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Weryfikacja dokumentów pobytowych cudzoziemców w Polsce:
  • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
  • wizy „pozytywne” oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
  • zezwolenia na pobyt w Polsce oraz „negatywne karty” (bez możliwości pracy);
  • legalizacja pobytu i pracy na podstawie stempla w paszporcie w tzw. „procedurze”;
  • wizy i dokumenty państw UE i Schengen.
 2. Proces legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.:
  • legalny pobyt obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.;
  • status pobytowy obywateli – innych państw – niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.
  • legalizacja pobytu obywateli Ukrainy bez dokumentów wjazdowych – procedura 90 dni;
  • uproszczona procedura przedłużenia pobytu na podstawie dotychczasowych dokumentów, takich jak: wizy krajowe, wizy Schengen, ruch bezwizowy, pobyty czasowe i karty pobytu;
  • zawieszony termin opuszczenia terytorium polski obywateli Ukrainy, a możliwości pobytu i pracy;
  • „COVID:, a uproszczone procedury przedłużające pobyt.
  • nowe zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy
  • praca obywateli Ukrainy – nowa uproszczona procedura zatrudnienia – warunki pracy, minimalne wynagrodzenie;
  • delegowanie obywateli Ukrainy do Polski oraz wykonywanie pracy poza granica-mi Polski obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich podmiotach;
  • praca sezonowa obywateli Ukrainy;
  • zatrudnienie obywateli Ukrainy w strukturach administracji samorządowej na stanowiskach pomocniczych i obsługowych;
  • zatrudnienie obywateli Ukrainy w strukturach administracji rządowej w ramach korpusu służby cywilnej;
  • zatrudnienie obywateli Ukrainy w strukturach administracji rządowej po-za korpusem służby cywilnej;
  • zatrudnienie obywateli Ukrainy w placówkach medycznych;
  • oświadczenia, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę obywateli Ukrainy po nowelizacji.
 3. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
  w Polsce:

  • obywatele Białorusi bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę;
  • posiadanie określonych statusów w Polsce (m.in. pobyt stały, Karta Polaka);
  • studia / nauka / staże / douczenie, a praca bez zezwolenia.
  • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
  • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce.
 4. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:
  • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
  • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;
  • treść oświadczenia;
  • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia;
  • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;
  • przesłanki zmiany oświadczenia;
  • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę.
 5. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski:
  • informacja starosty;
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
 6. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski:
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • nowe możliwości zmiany zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.
 7. Powierzenie pracy po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców:
  • umowy o pracę umowy cywilnoprawne – obwiązki;
  • tłumaczenie dokumentów przed i po zatrudnieniu cudzoziemców;
  • kwalifikacje / uprawnienia / badania / szkolenia i inne obowiązki bhp dla cudzoziemców;
  • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca;
  • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
  • obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
  Prelegent:

  Cezary Pytlarz

  Prawnik, posiada 15 letnie doświadczenie w Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał stanowiska PIP oraz SG w zakresie kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał wnioski legislacyjne oraz opiniował projekty aktów prawnych dot. zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców zarówno polskich przedsiębiorców jak i międzynarodowych koncernów, m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Termin i miejsce szkolenia


09/06/2022

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 10:00-15:30.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌„Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌„Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌„Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


320 zł + 23% VAT- os./dostęp

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Płatność na podstawie faktury z 7 dniowym terminem po szkoleniu.

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.