fbpx
04/10/2023 | Webinarium

Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do legalnego pobytu i pracy cudzoziemców

Zapisz się na szkolenie

Prowadzący – na podstawie przeprowadzonych szkoleń, audytów oraz legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce – przygotował nowy program szkolenia, który ma na celu wyjaśnienie czy i jakie dokumenty muszą przygotować i przechowywać podmioty legalizujące zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Omówione zostaną obowiązki wobec urzędów w trakcie procedur legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Ponadto wyjaśnione będą kwestie RODO, przechowywania, tłumaczenia dokumentów w procesie zatrudnienia obcokrajowców, pracy tymczasowej oraz outsourcingu. Dodatkowo w związku ze zbliżającym się terminem uchylenia regulacji „covidowych” szkolenie ma na celu wyjaśnić procedurę pobytową cudzoziemców w zależności od obywatelstwa, celu pobytu oraz sytuacji osobistej, rodzinnej lub zawodowej.
Wobec podmiotów zatrudniających cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, wykonujących pracę na podstawie powiadomień, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę, ustawodawca nałożył – często bez jasnych i klarownych podstaw – wiele obowiązków. Ponadto w przypadku zatrudnienia obywateli Ukrainy niezbędne jest przechowywanie dokumentacji pozwalających na zweryfikowanie statusu pobytowego oraz ustalenia przyjętego schematu zatrudnienia.
Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. i 2023 r. oraz stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Chcesz się dowiedzieć m.in:

 • w jaki sposób weryfikować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów ?
 • jakie są obwiązki RODO w procedurach cudzoziemskich ?
 • które dokumenty powinny być tłumaczone i na jakich zasadach?
 • jakie dokumenty należy przygotować, aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu ?
 • jakie należy spełnić wymagania w zakresie dokumentacji, aby praca cudzoziemca nie była niezgodna z uzyskanym oświadczeniem, zezwolenie na pracę / pobyt i prace – przerwy w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców?
 • jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca, urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy?
 • jakie są praktyczne i skuteczne sposoby zawierania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z cudzoziemcem?
 • kto i na jakich zasadach powinien spełnić obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców?
 • jakie są najczęstsze nieprawidłowości ujawniane w trakcie procesu legalności pobytu i pracy cudzoziemców?
 • jakie są możliwości przeciwdziałania wykroczeniom, uchyleniu decyzji, zakazu wydania kolejnych decyzji, wydaleniu cudzoziemca z Polski?

program szkolenia:

 1. Dokumentacja po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla pracodawców / przedsiębiorców /wykonawców / podwykonawców:
  • dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zgromadzone w trakcie zatrudnienia;
  • obwiązki RODO;
  • tłumaczenie dokumentów związanych z ubieganiem się o pracę.
  • dokumentacja elektroniczna.
  • dokumenty legalizujące pracę – umowy o pracę / umowy cywilnoprawne;
  • tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców;
  • długość umów, a proces legalizacji;
  • staż / uprawnienia / kalifikacje – dokumenty mające wpływ na prawa i obowiązki cudzoziemców;
  • dokumenty potwierdzające zdolność do pracy i przygotowanie do pracy;
  • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca;
  • dokumenty potwierdzające podział kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców – podmiot powierzający pracę / cudzoziemiec;
  • praca tymczasowa / outsourcing – dokumenty potwierdzające legalne zatrudnienie – obowiązki poszczególnych stron umów.
 2. Weryfikacja dokumentów tożsamości i pobytowych cudzoziemców:
  • paszporty, dowody, prawa jazdy, dokumenty tymczasowe;
  • pobyt na podstawie ruchu bezwizowego;
  • wiza Schengen i wizy krajowe;
  • dokumenty państw UE,
  • wnioski do wojewody a „stampile” w paszporcie,
 3. Dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce:
  • małżonkowie obywateli UE i obywateli polskich;
  • dokumenty „humanitarne”;
  • pobyt stały / rezydent długoterminowy UE / Karta Polaka;
  • dokumenty wykładowców / naukowców;
  • potwierdzenia dla studentów / uczniów / absolwentów.
 4. Dokumenty dla obywateli Ukrainy na podstawie uproszczonej procedury:
  • przygotowanie powiadomienia do PUP;
  • dokumenty w trakcie zmiany warunków pracy;
  • dokumenty w trakcie przerwy w pracy;
  • dokumenty po zakończeniu pracy;
  • powiadomienie do PUP, a nowa umowa;
  • powiadomienie do PUP, a aneks do umowy / porozumienie zmieniające;
  • dokumentacja w razie brak powiadomienia lub nieterminowego powiadomienia.
 5. Dokumentacja w procesie legalizacji pracy w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:
  • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji;
  • powiadomienie o podjęciu, niepodjęciu, przerwie, zakończeniu pracy;
  • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
  • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę /pobyt i pracę.
 6. Reglamentacja rynku pracy – dokumentacja w procesie uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o systemu PUP:
  • dokumenty zwalniające z „testu rynku”;
  • dokumenty na etapie „oferty pracy”;
  • dokumenty po uzyskaniu informacji starosty.
 7. Dokumentacja w trakcie i po uzyskaniu zezwolenia na pracę;
  • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania zezwolenia;
  • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji;
  • powiadomienie o niepodjęciu / przerwie / zakończeniu pracy;
  • powiadomienie, a wygaśnięcie zezwolenia;
  • praca pomiędzy zezwoleniem na pracę, a zezwoleniem na pobyt i pracę.
  • zmiana zezwolenia, przedłużenie zezwolenia.
 8. Dokumentacja w trakcie i po uzyskaniu zezwolenia na pobyt i pracę;
  • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania zezwolenia;
  • dokumenty w procesie uproszczonym dla obywateli Ukrainy;
  • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji;
  • powiadomienie o ustaniu celu zezwolenia / utracie pracodawcy / zmianie warunków pracy;
  • dokumenty zezwalające na zatrudnienie – zezwolenia na pobyt i pracę z „ograniczonym” ; pełnym”
  • dostępem do rynku pracy;
  • dokumenty zezwalające na zatrudnienie pracę – zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjne” „z zastrzeżeniem powiadomienia PUP”;
  • zezwolenie „abolicyjne” – praca przez pierwsze 60 dni i po 60 dniach od odebrania zezwolenia.

 

  Prelegent:

  Cezary Pytlarz

  Prawnik, posiada 15 letnie doświadczenie w Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał stanowiska PIP oraz SG w zakresie kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał wnioski legislacyjne oraz opiniował projekty aktów prawnych dot. zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców zarówno polskich przedsiębiorców jak i międzynarodowych koncernów, m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Termin i miejsce szkolenia


04/10/2023

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 09:00-14:30.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌„Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌„Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌„Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


340 zł + 23% VAT- os./dostęp

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Płatność na podstawie faktury z 7 dniowym terminem po szkoleniu.

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.