fbpx
08/05/2024 | Webinarium

Zatrudnianie obywateli Ukrainy po zmianach przepisów z 2024 roku. Błędy w procedurach zatrudniania cudzoziemców w Polsce po zmianach przepisów

Zapisz się na szkolenie

W trakcie szkolenia omówiona będzie aktualna sytuacja prawna obywateli Ukrainy po zmianach przepisów z 2024 r. Kolejne zmiany oraz nowe stanowiska urzędów i organów kontrolnych spowodowały niemały chaos w procedurze legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Powyższe spowodowało konieczność przygotowania szkolenia, którego zadaniem będzie wskazanie najczęstszych błędów w procesie zatrudniania cudzoziemców. Praktyczne uwagi pomogą podmiotom zatrudniającym cudzoziemcom przygotować właściwą politykę kadrową oraz zabezpieczyć przed niekorzystnymi przerwami w pracy cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez instytucje kontrolne.

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie min. następujących zagadnień:

 1. Zmiany przepisów z 2024 r. – prawidłowa legalizacja pobytu dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – bez dodatkowych działań.
 2. Zmiany przepisów z 2024 r. – prawidłowa legalizacja pobytu dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – wymagane działania.
 3. Zmiany przepisów z 2024 r. – prawidłowa legalizacja pracy dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – bez dodatkowych działań.
 4. Zmiany przepisów z 2024 r. – prawidłowa legalizacja pracy dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – wymagane działania.
 5. Powiadomienia do PUP – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – zezwolenia na pracę – czy podmioty mają wybór.
 6. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – zezwolenia na pracę – prawidłowy wybór.
 7. Praca oraz jej zmiana na podstawie zezwolenia na pracę.
 8. Zezwolenia na pobyt a zezwolenia na pobyt i pracę.
 9. Procedura utraty celu pobytu i jej wpływ na pobyt i pracę cudzoziemców.
 10. Procedura zmiany zezwolenia na pobyt i pracę i jej wpływ na pracę cudzoziemców.
 11. Procedura delegowania cudzoziemców z / do Polski.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. 1. Zmiany przepisów z 2024 r. – przepisy „ogólne” oraz „Specustawa Ukrai-na” – błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemców przybywających do Polski od 24 lutego 2022 r.:
  • praca obywateli Ukrainy przybywających do Polski bez dokumentów pobytowych;
  • praca obywateli Ukrainy przybywających na podstawie ruchu bezwizowego;
  • praca obywateli Ukrainy przybywających na podstawie dokumentów pań-stw UE;
  • praca obywateli Ukrainy przybywających na podstawie wizy;
  • praca obywateli Ukrainy wyjeżdzających do / ponad 30 dni;
  • pobyt i praca innych cudzoziemców niż obywatele Ukrainy przybywają-cych do Polski.
 2. Zmiany przepisów z 2024 r. – przepisy „ogólne” oraz „Specustawa Ukrai-na” – błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemców przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.:
  • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r. na podstawie wizy krajowej;
  • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r. na podstawie ruchu bezwizowego / wizy Schengen / dokumentów państw UE;
  • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r. na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce;
  • praca obywateli Ukrainy wjeżdżających / wyjeżdzających do / z / do Polski.
 3. Zmiany przepisów z 2024 r. – przepisy „ogólne” oraz „Specustawa Ukraina” – błędy w procesie powiadomienie powiatowego urzędu pracy:
  • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy – warunki;
  • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy – zmiana warunków pracy;
  • przerwa / zakończenie pracy;
  • zmiana wynagrodzenie i wymiaru czasu pracy / liczby godzin pracy;
  • ograniczenie możliwości wykonywania pracy w dowolnej liczbie godzin;
  • procedura delegowanie do Polski obywateli Ukrainy.
  • delegowanie obywateli Ukrainy do pracy poza terytorium RP.
 4. Błędy w procesie zatrudnienia obywateli Ukrainy zmieniających podmioty powierzające pracę lub warunki pracy:
  • „nowe” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy;
  • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „nowego” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy;
  • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „standardowego” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy;
  • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „abolicyjnego ” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy,
  • praca w przypadku posiadania innych dokumentów pobytowych.
 5. Błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę:
  • zezwolenie na pobyt i pracę – zezwolenie na pobyt i pracę;
  • zezwolenie na pobyt i pracę – zezwolenie na pobyt i pracę – „Niebieska Karta”;
  • zezwolenie na pobyt i pracę – „Niebieska Karta” – zezwolenie na pobyt i pracę – „Niebieska Karta”;
  • zezwolenie na pobyt i pracę – „Niebieska Karta” – zezwolenie na pobyt i pracę;
  • zezwolenie na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy – zezwo-lenie na pobyt i pracę;
  • zezwolenie na pobyt i pracę – przerwa w pracy – oświadczenie / zezwo-lenie na pracę;
  • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana stanowiska / warunków pracy – zezwolenie na pobyt i pracę.
 6. Błędy w procesie zatrudniania cudzoziemca – zmiana zezwolenia na pobyt i pracę:
  • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana podmiotu / warunków pracy;;
  • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana okresu wykonywania pracy;
  • zezwolenie na pobyt i pracę – odmowa zmiany zezwolenia na pobyt i pracę;
  • zezwolenie na pobyt i pracę – „Niebieska Karta” – zmiana podmiotu / warunków pracy;
  • zezwolenie na pobyt i pracę – nowe zezwolenie na pobyt i pracę;
  • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana zezwolenia na pobyt i prace – no-wa karta pobytu;
  • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy – zmia-na zezwolenie na pobyt i pracę;
  • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy – nowe zezwolenie na pobyt i pracę.
  • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana podmiotu / warunków pracy;
  • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – nowe zezwolenia na pobyt i pracę.
 7. Błędy w procesie zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca przebywającego poza Polską oraz w Polsce:
  • oświadczenie – 24 miesiące – legalny pobyt i praca;
  • oświadczenie – kolejne oświadczenie – zmiana warunków oświadczenia;
  • oświadczenie – przerwa w pracy / zakończenie pracy – oświadczenie;
  • oświadczenie – zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę;
  • oświadczenie – zezwolenie na pobyt i pracę.
 8. Błędy w procesie zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę:
  • zezwolenie na pracę – zezwolenia na pracę;
  • zezwolenie na pracę – przedłużenie zezwolenia na pracę;
  • zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę;
  • zezwolenie na pracę – zmiana stanowiska lub warunków pracy – zezwolenie na pracę;
  • zezwolenie na pracę – przerwa w pracy / zakończenie pracy – zezwolenie na pracę.
 9. Błędy w procesie delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce:
  • krótkoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce;
  • długoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce;
  • czasowe delegowanie cudzoziemców do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE.

 

 

  Prelegent:

  Cezary Pytlarz

  Prawnik, posiada 15 letnie doświadczenie w Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał stanowiska PIP oraz SG w zakresie kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał wnioski legislacyjne oraz opiniował projekty aktów prawnych dot. zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców zarówno polskich przedsiębiorców jak i międzynarodowych koncernów, m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Termin i miejsce szkolenia


08/05/2024

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 09:00-14:30.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌„Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌„Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌„Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


360 zł + 23% VAT- os./dostęp

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Płatność na podstawie faktury z 7 dniowym terminem po szkoleniu.

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.