fbpx
05/07/2024 | Webinarium

Delegowanie pracowników do innego państwa w 2024 roku

Zapisz się na szkolenie

Na mocy dyrektywy 2018/957/UE, z dniem 30 lipca 2020 r., wprowadzono radykalne zmiany w zakresie delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.
Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jak postanowienia dyrektywy wdrożyły poszczególne państwa członkowskie UE oraz jakich formalności należy dopełnić, aby w sposób zgodny z przepisami delegować pracowników za granicę w 2022 roku.
Z dniem 2 lutego 2022 r. niektóre przepisy dotyczące delegowania pracowników objęły swym zakresem również przedsiębiorstwa przewozowe. W trakcie szkolenia omówione zo-staną więc także przepisy dyrektywy 2020/1057 wchodzącej w skład pakietu mobilności, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków zgłoszeniowych.
 1. Prawo właściwe dla umowy o pracę
  • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
  • Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania zmianie ulega prawo właściwe?
  • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
  • Co to są przepisy wymuszające swoją właściwość i w jaki sposób działają?
 2. Podstawowe informacje dotyczące delegowania
  • W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
  • Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?
 3. Na czym polega mechanizm korzystniejszości?
  • Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakre-sie takich zagadnień jak:
   • czas pracy,
   • praca w dni wolne od pracy,
   • wynagrodzenie za pracę,
   • urlop wypoczynkowy,
   • bhp,
  • Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
 4. Przegląd minimalnych standardów zatrudnienia
  • Maksymalny czas pracy, minimalny okres odpoczynku
   • jak stworzyć harmonogram czas pracy dla pracownika delegowanego?
   • czy w okresie delegowania pracownika korzysta z dni wolnych od pracy według polskiego prawa, czy według prawa państwa, do którego został oddelegowany?
   • jak ustalić nominał czasu pracy dla miesiąca, w którym przypadają zarówno dni wolne od pracy (np. święta) wynikające z „polskiego kalendarza” oraz „kalendarza państwa przyjmującego”?
  • Urlop wypoczynkowy
   • jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przez parę dni w roku lub w niektóre miesiące jest oddelegowany do państwa, w którym obowiązuje wyższy/niższy wymiar urlopu od przewidzianego w prawie polskim?
   • w których państwach określone branże mogą zostać zobligowane do wpłacania składek na fundusz urlopowy/kasę urlopową?
  • Wynagrodzenie za pracę
   • jak ustalić wysokość i strukturę wynagrodzenia za pracę zgodnie z zasadą „ta sama płaca za tą samą pracę w tym samym miejscu”?
   • jaką rolę obecnie odgrywa płaca minimalna?
   • stosowanie lokalnych układów zbiorowych pracy,
  • Wynajem pracowników
   • na czym polega łańcuchowe delegowanie pracowników tymczasowych i jakie pociąga za sobą konsekwencje?
   • jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
  • Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy
   • problem uznawalności szkoleń BHP oraz kursów i szkoleń kwalifikacyjnych,
   • problem uznawalności lekarskich badań profilaktycznych,
  • Zakwaterowanie pracowników delegowanych
   • w jakich krajach i jakich branżach pracodawcy zobligowani są zapewnić zakwaterowanie pracownikom delegowanym?
   • jakie standardy należy w tym zakresie spełnić?
  • Delegowanie a podróż służbowa
   • czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?
   • w jaki sposób odróżnić delegowanie od podróży służbowej?
   • kiedy zachodzi konieczność stosowania przepisów państwa przyjmującego dotyczących podróży służbowej?
 5. Delegowanie długotrwałe
  • jak ustalić 12/18-miesięczny okres delegowania?
  • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy po przekroczeniu 12/18-miesięcznego okresu delegowania?
  • które przepisy polskiego prawa należy stosować również po upływie 12/18-miesięcznego okresu delegowania?
 6. Delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego w ramach dyrektywy 2020/1057 (nowość!)
  • Które wymogi dotyczące delegowania dotyczą pracowników przedsiębiorstwa świadczącego transport międzynarodowy?
  • Na czym polega „przewóz dwustronny” wyłączony spod działania przepisów o delegowaniu pracowników?
  • W jakich przypadkach, poza przewozem dwustronnym, przepisy o delegowaniu nie znajdą zastosowania do kierowców w transporcie międzynarodowym?
  • Kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy delegowanie kierowcy transportu drogowego?
  • Jakie wymogi rejestrowe związane z delegowaniem  znajdują zastosowanie do przedsiębiorstw przewozowych?
  • Jakie środki kontroli mogą znaleźć zastosowanie w odniesieniu delegowanych kierowców transportu drogowego?
  • Jakie dokumenty związane z delegowaniem powinni posiadać przy sobie kierowcy?
  • Czy nowe zasady dotyczą również transportów z Polski (lub innego pastwa UE) do kraju trzeciego (poza UE)?
 7. Obowiązki wynikające z dyrektywy 2014/67/WE
  • Obowiązek zgłoszeniowy
   • jaki jest zakres danych podlegających zgłoszeniu?
   • w jaki sposób dokonać zgłoszenia delegowania w poszczególnych państwach członkowskich UE?
  • Osoba do kontaktów oraz przedstawiciel pracodawcy delegującego
   • kto może pełnić rolę osoby do kontaktów a kto przedstawiciela pracodawcy delegującego?
  • Dokumentacja pracownicza
   • jakie dokumenty związane z zatrudnieniem należy przechowywać przez cały okres delegowania na terytorium państwa goszczącego?
  • Kontrola organów nadzoru rynku pracy
   • jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z in-nych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?
   • za jakie nieprawidłowości pracodawca może zostać ukarany?
 8. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004
  • Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania nadal należy płacić składki do ZUS?
   • Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
   • Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników de-legowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
   • Jakie są reguły wydawania formularza A1?
   • Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?
   • Jakie są planowane zmiany w zakresie procedur związanych z wydawaniem formularza A1?
  Prelegent:

  Piotr Wąż

  doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Termin i miejsce szkolenia


05/07/2024

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 10:00-15:30.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌„Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌„Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌„Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


360 zł + 23% VAT – os./dostęp

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Płatność po szkoleniu na podstawie FV z 7 dniowym terminem

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.