fbpx
21/11/2019 | Warszawa

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie ma na celu praktyczne omówienie wszystkich zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas szkolenia zostanie szczegółowa omówiona procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę, pracę sezonową. W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Wraz z uczestnikami prowadzący warsztaty omówi – na obowiązujących wzorach – wszystkie dokumenty legalizujące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W czasie szkolenie/warsztatów omówione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Szkolenie pozwoli poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce:
  • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
  • paszporty biometryczne;
  • wizy „pozytywne: oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
  • zezwolenia na pobyt w Polsce „pozytywne” oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
  • stemple w paszporcie legalizujące pobyt w tzw. „procedurze”;
  • mały ruch graniczny;
  • pobyt stały (osiedlenie się);
  • pobyt rezydenta długoterminowego WE;
  • dokumenty pobytowe obywatela UE oraz jego rodziny;
  • inne tytuły pobytowe cudzoziemców.
 2. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
  w Polsce:

  • posiadanie określonych statusów w Polsce;
  • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
  • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce;
  • status studenta/doktoranta stacjonarnego/niestacjonarnego;
  • status absolwenta szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej;
  • status absolwenta studiów/studiów doktoranckich stacjonarnych/niestacjonarnych w Polsce/Unii Europejskiej;
  • Karta Polaka.
 3. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:
  • na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców;
  • kogo dotyczy i przez jaki okres;
  • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń (wypełnienie wzoru oświadczenia);
  • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
  • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;
  • treść oświadczenia;
  • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia – agencje pracy tymczasowej oraz pozostałe podmioty (wypełnianie wzorów dokumentów);
  • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;
  • przesłanki zmiany oświadczenia;
  • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę/pobyt i pracę.
 4. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski:
  • co to jest zezwolenie na pracę;
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia (wypełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę);
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia (wypełnienie wniosku o przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę);
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia (praktyczne wypełnianie dokumentów).
 5. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski:
  • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę;
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia (wypełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę);
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.
 6. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – NIEBIESKA KARTA UE:
  • co to jest niebieska karta UE;
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.
 7. Okoliczności zatrudnienia cudzoziemców, obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców:
  • tłumaczenie dokumentów dla cudzoziemców;
  • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca;
  • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia;
  • uznawanie uprawnień, kwalifikacji cudzoziemców przez polskie organy, instytucje;
  • schemat zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy – praca tymczasowa oraz outsourcing;
  • obowiązki przedsiębiorcy wobec organów kontrolujących pobyt i pracę cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna.
 8. PESEL i zameldowanie dla cudzoziemca:
  • podstawa prawna,
  • warunki,
  • dokumenty,
  • procedura,
  • opłaty,
 9. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:
  • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem;
  • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa;
  • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.
 10. Nowe przepisy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców (projekt ustawy o rynku pracy – termin styczeń 2019 r. przeniesiony na 2019/2020)
  • przedłużenie okresu pracy na oświadczeniach;
  • zmiany w zezwoleniach na pracę;
  • ułatwienia w zakresie składania wniosków.
  Prelegent:

  Cezary Pytlarz

  Prawnik, posiada 15 letnie doświadczenie w Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał stanowiska PIP oraz SG w zakresie kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał wnioski legislacyjne oraz opiniował projekty aktów prawnych dot. zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców zarówno polskich przedsiębiorców jak i międzynarodowych koncernów, m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Termin i miejsce szkolenia


21/11/2019

Warszawa al. Jerozolimskie 81 “As-bud”, godz 10:00-15:30 (budynek “Comarch”)

Cena:


450 zł + 23% VAT

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Cena zawiera:


 • udział w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikaty ukończenia
 • lunch, oraz serwis kawowy

Dodatkowe informacje


 • możliwość uzyskania punktów dla doradców podatkowych
 • płatność za szkolenie na podstawie faktury VAT do 7 dni po szkoleniu (istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności)

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.