fbpx
21/06/2021 | Webinarium

Zasiłki od teorii do praktyki – stan prawny: czerwiec 2021

Zapisz się na szkolenie

 1. Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:
  • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
  • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
  • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
  • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
  • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów o COVID-19,
  • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego,
  • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
  • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.
 2. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne
  1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
   • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
   • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
   • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
   • wysokość świadczeń chorobowych,
   • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
   • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świad-czenia, zasady jej waloryzacji.
  2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich
   • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
   • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
   • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
   • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
  3. Uprawnienia rodzicielskie:
   • Zasiłek macierzyński:
    • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyję-cia dziecka na wychowanie,
    • za okres urlopu rodzicielskiego:
     • możliwość odroczenia urlopu,
     • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego praco-dawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
     • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z dru-gim z rodziców,
    • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macie-rzyńskiego,
    • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
    • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
    • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od ter-minu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
    • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
   • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
    • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jedne-go tytułu,
    • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu ro-dzicielskiego,
    • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
    • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
    • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
    • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
   • za okres urlopu ojcowskiego
  4. Zasiłki opiekuńcze przyznawane na ogólnych zasadach
   • Zasiłek opiekuńczy (60 dni)
    • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
    • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
   • Zasiłek opiekuńczy (56 dni)
    • ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
    • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
    • wysokość zasiłku,
    • zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
  5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek
   • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
   • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
   • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
   • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
   • zasady uzupełniania wynagrodzenia
   • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
   • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwar-talnych i rocznych
   • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
   • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
   • zaliczkowa wypłata składnika
   • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
   • zmiana wymiaru czasu pracy
   • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
   • ponowne ustalanie podstawy wymiaru
  6. Odpowiedzi na indywidualne pytania
  Prelegent:

  Elżbieta Fijor

  Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawiciel ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

Termin i miejsce szkolenia


21/06/2021

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 10:00-15:00.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌“Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌“Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌“Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


280 zł + 23% VAT

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Płatność po szkoleniu na podstawie faktury z 7 dniowym terminem.

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.