fbpx
03/02/2020 | Katowice

Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy

Zapisz się na szkolenie

Aktualności:

Informacja o komentarzach z dnia 17 kwietnia 2019 r.
– do ustawy „chorobowej”
– do ustawy „wypadkowej”

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
  • wysokość świadczeń chorobowych
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru
  • świadczenia, zasady jej waloryzacji
 2. Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku
  • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
   • posiadającego profil płatnika
   • nieposiadającego profilu płatnika
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
   • pierwszego zwolnienia
   • kolejnych zwolnień
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
   • posiada profil płatnika
   • nie posiada profilu płatnika składek
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny
 3. Uprawnienia rodzicielskie:
  Zasiłek macierzyński:

  • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
  • za okres urlopu rodzicielskiego:
   • możliwość odroczenia urlopu
   • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
   • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których
  • zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
  • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
   • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu
   • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
   • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego
   • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku
   • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku
   • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA
  • za okres urlopu ojcowskiego
 4. Świadczenie opiekuńcze (30, 56 albo 60 dni)
  • zmiany w zasiłku opiekuńczym: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku  i okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje
  • omówienie nowych druków ZUS Z15A i ZUS Z15B
  • zasiłek opiekuńczy ( nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem uniemożliwia opiekę
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek
  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
  • zaliczkowa wypłata składnika
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
  • zmiana wymiaru czasu pracy
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru
 6. Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja
  Prelegent:

  Elżbieta Fijor

  Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawiciel ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

Termin i miejsce szkolenia


03/02/2020

Katowice ul. Mickiewicza 29 “Biuro Centrum”, godz 10:00-15:30

Cena:


380 zł + 23% VAT

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

 

 

Cena zawiera:


 • udział w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikaty ukończenia
 • lunch, oraz serwis kawowy

Dodatkowe informacje


 • możliwość uzyskania punktów dla doradców podatkowych

 

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.