fbpx
17/12/2021 | Webinarium

Przygotowanie zakładu do zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie ma celu przekazanie praktycznej wiedzy w przygotowaniu do zatrudnienia cudzoziemców jak i rozwiązywaniu problemów już w trakcie ich zatrudnienia. Omówione zostaną – na obowiązujących wzorach – krok po kroku polityka pro-wadzona wobec cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich zmian związanych z COVID – 19 oraz z mian wprowadzonych od grudnia 2020 r. Podczas szkolenia prowadzący przedstawi prawidłowe procedury zatrudniania cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody po-stępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.
Podczas szkolenia zostaną pokazane rzeczywiste dokumenty pobytowe oraz na podstawie wzorów dokumentów – praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia dokumentów oraz formularzy w procedurze zatrudnienia, miedzy innymi oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wraz z załącznikami.

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

 1. W jaki sposób legalizować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów?
 2. Z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu?
 3. Jakie należy spełnić wymagania aby nie naruszyć przepisów w przypadku przerw w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców?
 4. Jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca / urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy?
 5. Praca tymczasowa czy outsourcing – sposób działania ?
 6. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej – jakie wymaga-nia i co w przypadku naruszenia przepisów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce:
  • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
  • wizy „pozytywne” oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
  • zezwolenia na pobyt w Polsce oraz „negatywne karty” (bez możliwości pracy);
  • legalizacja pobytu i pracy na podstawie stempla w paszporcie w tzw. „procedurze”;
  • wizy i dokumenty państw UE i Schengen;
  • część warsztatowa – weryfikacja dokumentów pobytowych.
 2. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce:
  • posiadanie określonych statusów w Polsce (m.in. pobyt stały, Karta Pola-ka);
  • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
  • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce;
  • część warsztatowa – weryfikacja dokumentów.
 3. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:
  • na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców;
  • kogo dotyczy i przez jaki okres;
  • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
  • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;
  • treść oświadczenia;
  • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia;
  • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;
  • przesłanki zmiany oświadczenia;
  • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę;
  • część warsztatowa – przygotowanie oświadczenia w praktyce.
 4. Reglamentacja rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o systemu PUP:
  • co to informacja starosty;
  • kiedy nie trzeba się ubiegać o informację;
  • warunki informacji;
  • procedura uzyskania informacji;
  • treść informacji;
  • część warsztatowa – przygotowanie i przeprowadzenia procedury uzyskania informacji.
 5. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski:
  • co to jest zezwolenie na pracę;
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
  • część warsztatowa – przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę oraz przygotowanie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 6. Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski:
  • co to jest zezwolenie na pracę;
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
  • część warsztatowa – przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przygotowanie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 7. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski:
  • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę;
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.
  • część warsztatowa – przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę oraz załącznika pracodawcy do wniosku o wydanie ze-zwolenia na pobyt i pracę;
  • część warsztatowa – przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz załącznika pracodawcy do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
  • część warsztatowa – przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
 8. Powierzenie pracy po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców:
  • umowy o pracę umowy cywilnoprawne – obwiązki;
  • tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców;
  • badania lekarskie i szkolenia bhp dla cudzoziemców;
  • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca;
  • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
  • część warsztatowa – obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
 9. Kontrole PIP i Straży Granicznej – skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:
  • prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców;
  • odpowiedzialność przedsiębiorców;
  • odpowiedzialność cudzoziemców;
  • konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.
  Prelegent:

  Cezary Pytlarz

  Prawnik, posiada 15 letnie doświadczenie w Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał stanowiska PIP oraz SG w zakresie kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał wnioski legislacyjne oraz opiniował projekty aktów prawnych dot. zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców zarówno polskich przedsiębiorców jak i międzynarodowych koncernów, m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Termin i miejsce szkolenia


17/12/2021

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 10:00-15:00.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌„Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌„Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌„Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


280 zł + 23% VAT- os./dostęp

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Płatność na podstawie faktury z 7 dniowym terminem po szkoleniu.

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.