fbpx
14/12/2020 | Webinarium

Regulamin pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) bez tajemnic

Zapisz się na szkolenie

 1. Zagadnienia wstępne
  • Jak poprawnie wprowadzić oraz zmienić regulamin pracy, wynagradzania oraz zfśs ?
   • Zasady wprowadzania i zmiany regulaminów u pracodawcy, u którego funkcjonują związki zawodowe – zasady postępowania w związku z nowelizacją ustawy o związkach zawodowych
   • Zasady wprowadzania i zmiany regulaminów u pracodawcy, u którego brak związków zawodowych
   • Zmiana regulaminu w trakcie roku kalendarzowego – na co zwrócić uwagę ?
   • Czy pracownik musi pisemnie potwierdzić fakt zaznajomienia się z zmianą regulaminu ?
 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Czy „Komisja socjalna” jest niezbędna w procesie udzielania świadczeń z ZFŚS ?
  • Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
   • Pracownicy
   • Emeryci i renciści – byli pracownicy
   • Członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników – jak poprawnie zdefiniować rodzinę na potrzeby ZFŚS ?
   • Inne osoby
   • Czy emerytów można pozbawić „wczasów pod gruszą” – stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy
  • Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS
   • Świadczenia związane z wypoczynkiem
   • Bilety, karnety
   • Pożyczki na cele mieszkaniowe (zawieranie umowy i jej treść, cel mieszkaniowy, zabezpieczenia, umorzenie i zawieszenie spłaty, dopuszczalność ustanowienia żyrantów spoza zakładu pracy)
   • Zapomogi (w tym pojęcie długotrwałej choroby, zdarzenia losowego) i inne.
   • Imprezy integracyjne – praktyczne konsekwencje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13)
   • Czy dofinansowanie wypoczynku dla dziecka zawsze wymaga przedłożenia zaświadczenia od organizatora ?
   • Jakich świadczeń nie można finansować z ZFŚS ?
  • Kryterium socjalne
   • Istota kryterium socjalnego – w orzecznictwie Sądu Najwyższego
   • Jak, zgodnie z prawem, poradzić sobie z uprawnionym, który odmawia ujawnienia swojej sytuacji materialnej ?
   • Czy podanie nieprawdziwych danych dot. sytuacji majątkowej może powodować odpowiedzialność karną uprawnionego ?
   • Czy podanie nieprawdziwych danych dot. sytuacji majątkowej może skutkować wykluczeniem z funduszu na określony czas ?
   • Ochrona danych osobowych a zasady dokumentowania sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej uprawnionego.
   • Jak długo, po zmianie przepisów, przechowywać dokumentację związaną z przyznawaniem świadczeń z funduszu ?
 3. Regulamin pracy
  • Zakres obowiązkowej regulacji, czyli jakie elementy ma zawierać regulamin pracy ?
  • Czas pracy w regulaminie pracy:
   • jak prawidłowo określić systemy czasu pracy obowiązujące u pracodawcy?
   • najczęstsze błędy w zapisach dotyczących okresów rozliczeniowych
   • zasady ustalania i zmiany harmonogramów czasu pracy w – wyjaśnienia PIP i MPiPS
   • pora nocna
   • zlecanie pracy ponadwymiarowej – czy musi mieć formę pisemną?
   • sposób potwierdzania obecności w pracy – jakie rzeczywiste obowiązki ciążą na pracodawcy ?
  • Zasady udzielania i rozliczania wyjść prywatnych w regulaminie – wzory zapisów:
   • czy zeszyt wyjść prywatnych jest dopuszczalny po wejściu w życie RODO ?
   • szczególne zasady odpracowywania wyjść prywatnych przez osoby niepełnosprawne – stanowisko MPiPS,
   • wyjścia prywatne a karta ewidencji czasu pracy.
  • Regulamin pracy poszczególne zapisy:
   • organizacja pracy
    • jakimi zapisami ograniczyć „aktywność internetową” pracowników w czasie pracy ?
    • czy regulamin pracy może przewidywać kontrolę służbowych skrzynek mailowych ?
    • czy regulamin pracy może określać zasady ubioru w miejscu pracy?
    • prawna dopuszczalność wprowadzenia zakazu odbierania prywatnych telefonów w godzinach pracy
    • czy regulamin musi określać miejsce wyłożenia listy obecności ?
   • zasady przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy po jej zakończeniu
   • prawidłowe formułowanie treści zapisów dotyczących monitoringu
   • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę
    • poprawne określenie daty wypłaty wynagrodzenia w świetle kontroli PIP
    • czy zapisy dotyczące obowiązku zachowania wysokości wynagrodzenia w tajemnicy są dopuszczalne ?
   • wykaz prac wzbronionych kobietom i młodocianym – w przypadku niezatrudniania pracowników młodocianych
   • czy regulamin musi regulować zasady przydziału mydła i ręczników dla pracowników?
  • Regulamin pracy – zapisy fakultatywne (nieobowiązkowe):
   • przepisy dot. równego traktowania w zatrudnieniu – czy opłaca się zawierać te zapisy w treści regulaminu ?
   • czy wzory druków o udzielenie urlopu oraz rozliczenie godzin nadliczbowych muszą stanowić załącznik do treści regulaminu ?
   • zasady udzielania urlopu na żądanie – wzory zapisów
    • czy procedura udzielania urlopu na żądanie musi być wskazana w treści regulaminu?
    • kto i kiedy podpisuje i wypełnia wniosek o urlop na żądanie ?
    • kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ?
   • prewencja mobbingu – czy regulamin pracy powinien regulować te zagadnienia ?
  • Jakie zapisy należy pomijać w treści regulaminu pracy ?
  • Najczęstsze zapisy w regulaminach pracy kwestionowane w trakcie kontroli PIP
 4. Regulamin wynagradzania
  • Czy regulamin nagród, premiowania wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi ?
  • Czy regulamin wynagradzania musi zawierać regulacje dot. świadczeń wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (diety, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych) ?
  • Czy regulamin wynagradzania musi zawierać tabelę zaszeregowania ?
  • Czy postanowienia dotyczące wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży i obuwia roboczego powinny być zawarte w regulaminie pracy czy regulaminie wynagradzania ?
  • Kiedy zmiana regulaminu wynagradzania wymaga wypowiedzenia zmieniającego ?
  Prelegent:

  Michał Olesiak

  Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach m.in. starszego specjalisty oraz rzecznika prasowego. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w PIP, w 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Członek rady programowej czasopisma oraz autor licznych publikacji w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”,autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

Termin i miejsce szkolenia


14/12/2020

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 10:00-15:30.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌“Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌“Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌“Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


280 zł + 23% VAT

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia

Dodatkowe informacje


 • Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:
  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

   

  ➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

  🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
  🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
  🕒10:00 – Wykład cz I
  🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
  🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
  🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.