fbpx
12/12/2019 | Warszawa

Czas pracy w praktyce

Zapisz się na szkolenie

 1. Ewidencjonowanie czasu pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej
  • Jak w praktyce zindywidualizować ewidencję czasu pracy poszczególnych pracowników ?
  • Elementy obligatoryjne ewidencji czasu pracy
  • Jakie 13 elementów będzie musiała zawierać dokumentacja czasu pracy ?
  • Gdzie po zmianie przepisów przechowywać zgody od pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 na pracę w godzinach nadliczbowych, a gdzie orzeczenia o niepełnosprawności ?
  • Czy po zmianie przepisów pracodawca może wywieszać rozkłady czasu pracy /grafiki/ w szatni lub innych powszechnie dostępnych miejscach ?
  • Czy po zmianie przepisów inspektor pracy może domagać się grafików (rozkładów czasu pracy) z poprzednich miesięcy ?
  • Przez jaki okres należy przechowywać listy obecności pracowników ?
  • W jaki sposób po zmianach dokumentować wyjścia prywatne ?
  • Jakie dokumenty związane z czasem pracy nie mogą być przechowywane po zmianach w części B akt osobowych, a jakie poza aktami osobowymi ?
 2. Czas pracy – zagadnienie wstępne
  • Ustalanie wymiaru czasu pracy
  • Wymiar czasu pracy osób świadczących pracę kilka dni w tygodniu (niepełnoetatowcy) – najczęstsze błędy służb kadrowych
  • Dni świąteczne, „długie weekendy”, a rozliczanie czasu pracy osobom pracującym krócej 
niż 5 dni w tygodniu
  • Zwolnienie lekarskie przypadające w „długie weekendy” – jak rozliczyć czas pracy ?
  • W jaki sposób ustalać przekroczenia maksymalnego tygodniowy 48-godzinnego czasu pracy?
 3. Sytuacje nietypowe, czyli jak traktować:
  • Pozostawanie poza godzinami pracy na terenie zakładu pracy – orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Profilaktyczne badania lekarskie
  • Szkolenia zawodowe, wyjścia prywatne, udział w posiedzeniach komisji bhp – stanowiska PIP
  • Szkolenie bhp w formie e-learningu
  • Przebieranie się, „przejmowanie zmiany”
  • Przejazdy i dojazdy w trakcie delegacji
  • Wyjścia prywatne, w tym zasady rozliczania w przypadku pracowników niepełnosprawnych
  • Przejmowanie zmiany – jakich zapisów unikać w regulaminie pracy ?
 4. Przerwy w czasie pracy:
  • Wymiar i zasady udzielania przerwy śniadaniowej
  • Obsługa monitora ekranowego a korzystanie z 5-minutowej przerwy raz na godzinę
  • Przerwa lunchowa (60 min.)
  • Przerwa na karmienie – zasady udzielania i dokumentowania wyjaśnienia PIP
 5. Specyfika harmonogramów w poszczególnych systemach czasu pracy
  • System podstawowego czasu pracy
  • Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy w przypadku funkcjonowania zakładu pracy 7 dni w tygodniu ?
  • Zadaniowy czas pracy – jak poprawnie go wprowadzić ?
  • Zadaniowy czas pracy a czas pracy kadry zarządzającej oraz pracowników na stanowiskach kierowniczych
 6. Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy:
  • Sposób obliczania doby, tygodnia
  • Najczęstszy błąd dotyczący odpoczynku tygodniowego w wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych
  • Odpoczynek dobowy/tygodniowy a delegacje pracowników – 8 czy 11 godzin ?
  • Czy zgodnie z prawem można zaplanować całonocne dyżury pracowników pod telefonem?
  • Rekompensowanie pracownikowi skróconego odpoczynku dobowego i tygodniowego w najnowszym orzecznictwie SN oraz wyjaśnieniach MPiPS
  • Jak rozliczyć zbieg pracy w godzinach nadliczbowych z naruszeniem odpoczynku dobowego/tygodniowego ?
  • Dopuszczalność naruszenia nieprzerwanego odpoczynku
  • W jakich przypadkach dwukrotne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie nie narusza przepisów ?
 7. Ruchomy czas pracy/łamanie doby pracowniczej – fakty i mity
  • Czy ruchomy czas pracy/łamanie doby pracowniczej jest opłacalne dla pracodawcy ?
  • Czy zmiana regulaminu pracy wystarczy do wprowadzenia „łamanej” doby pracowniczej
  • Jakie wymogi powinien spełniać wniosek składany przez pracownika o indywidualny czas pracy – stanowisko PIP
  • Rozliczanie delegacji w „ruchomym” czasie pracy
 8. „Wolne soboty” w harmonogramie czasu pracy
  • Ustalanie liczby „wolnych sobót” w okresie rozliczeniowym
  • Pojęcie dnia wolnego – stanowisko PIP oraz orzecznictwo SN
  • „Wolna sobota” w równoważnym systemie czasu pracy
 9. Praca w niedziele i święta
  • Kiedy pracownikowi można zaplanować pracę w niedzielę lub święto ?
  • Jak zapewnić pracownikowi wolną niedzielę raz na 4 tygodnie ?
 10. Harmonogram pracy bez tajemnic
  • Definicja pracy zmianowej – stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy
  • Praca zmianowa a poprawne ustalanie minimalnej długości odpoczynku tygodniowego i dobowego
  • Zasady wliczania do czasu pracy okresu przebierania się
  • Praca zmianowa a profilaktyczne badania lekarskie
  • Jak poprawnie zaplanować pracę w systemie wielobrygadowym ?
  • Czy czterobrygadowa organizacja pracy narusza obowiązujące przepisy ?
  • Konieczność oznaczania w grafiku dni wolnych („wolne soboty”, niedziele, święta)
  • Jak optymalizować planowanie czasu pracy ?
  • Planowanie nadgodzin w harmonogramie – czyli kiedy pracownik najpóźniej powinien otrzymać zlecenie nadgodzin ?
 11. Wymogi formalne związane z tworzeniem harmonogramów czasu pracy
  • Kiedy pracodawca ma obowiązek tworzenia harmonogramu?
  • Jakie elementy muszą być w harmonogramie ?
  • Na jaki odcinek czasowy należy sporządzić harmonogram ?
  • Kiedy i jak podać go do wiadomości pracowników
  • Czy harmonogramy pracowników mogą być wywieszone w miejscu publicznym na terenie siedziby pracodawcy ?
  • Dopuszczalność zmian w harmonogramie czasu pracy – stanowisko MPiPS i PIP
 12. Czas pracy a treść regulaminu pracy
  • Jaki jest najczęstszy błąd w określaniu okresu rozliczeniowego oraz systemu czasu pracy?
  • Czy w regulaminie muszą być wpisane konkretne godziny pracy ?
  • Jakie zapisy w zakresie wyjść prywatnych muszą być w regulaminie ?
  • Jak prawidłowo określić zasady zmiany harmonogramu czasu pracy pracownika ?
  • Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi ws. „łamania doby pracowniczej” (art. 150 § 3 KP) a konieczność ujednolicenia regulaminu pracy
 13. Godziny nadliczbowe
  • Godziny nadliczbowe średniotygodniowe i dobowe
  • Czym się różnią godziny ponadwymiarowe od średniotygodniowych ?
  • Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe – stanowisko MRPiPS z 2017 r.
  • Kiedy praca w wolną sobotę oznacza nadgodziny dobowe ?
  • Godziny nadliczbowe pracowników zmianowych oraz zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy
  • Kto może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych ?
  • Jak obliczyć roczny limit godzin nadliczbowych (150/416) – stanowisko PIP i MPiPS ?
  • Wpływ usprawiedliwionej nieobecności na średniotygodniowy maksymalny czas pracy (48 godzin) – stanowisko MRPiPS z grudnia 2018 r.
  • Czy pracowników samorządowych obowiązuje limit godzin nadliczbowych ?
  • Prawo pracownika do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych
  • Data złożenia wniosku o odbiór nadgodzin a data wypłaty wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy nadliczbowej
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych czasem wolnym – stanowisko PIP
  • Kiedy rozliczanie godzin nadliczbowych kosztuje pracodawcę najwięcej – metody optymalizacji kosztów godzin nadliczbowych
  • Do kiedy najpóźniej pracownik samorządowy powinien otrzymać czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych ?
 14. Zasady rekompensowania pracy w „wolną sobotę”, niedzielę i święto,
  • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy można zapłacić za przepracowany czas?
  • Kiedy dwie godziny pracy oznaczają konieczność oddania dwóch dni wolnego
  • Czym się różni dodatkowa praca w sobotę od pracy w niedzielę
  • Ciągłe naruszanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – konsekwencje dla pracodawcy
  • Jak ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
  • Rozliczanie „wolnej soboty” w przypadku pracowników samorządowych
  • Rozliczanie pracy w niedziele w przypadku pracowników samorządowych
 15. Rozliczanie czasu pracy kadrze kierowniczej i zarządzającej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Czas pracy kary kierowniczej zatrudnionej na podstawie kodeksu pracy
  • Czas pracy kadry kierowniczej zatrudnionej na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych
  • Czy główna księgowa w samorządzie ma prawo do odbioru wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych ?
 16. Czas pracy osób niepełnosprawnych
  • Normy czasu pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności
  • Prawidłowa treść informacji o warunkach zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej
  • Odpracowywanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych
  Prelegent:

  Michał Olesiak

  Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach m.in. starszego specjalisty oraz rzecznika prasowego. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w PIP, w 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Członek rady programowej czasopisma oraz autor licznych publikacji w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”,autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

Termin i miejsce szkolenia


12/12/2019

Warszawa, al. Jerozolimskie 81 “As-bud”, godz 10:00-15:30

Cena:


450 zł + 23% VAT

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

 

Cena zawiera:


 • udział w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikaty ukończenia
 • lunch, oraz serwis kawowy

 

Dodatkowe informacje


 • możliwość uzyskania punktów dla doradców podatkowych
 • płatność za szkolenie na podstawie faktury VAT do 7 dni po szkoleniu (istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności)

 

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.