fbpx
27/09/2019 | Warszawa

Prawo pracy w praktyce – zmiany od 01.09.2019r.

Zapisz się na szkolenie

 1. Świadectwa pracy w od września 2019 r.
  • Kiedy, po zmianach, należy wydać pracownikowi świadectwo pracy ?
  • Nowe terminy na wniesienie odwołania od treści świadectwa pracy
  • Nowe roszczenia związane z niewydaniem świadectwa pracy przez pracodawcę
  • Konsekwencje zmian z w rozporządzeniu dot. wydawania świadectw pracy
  • Jak poprawnie wskazać podstawę prawną zwolnienia w przypadku tzw. „dyscyplinarki” ?
  • Jak zaznaczyć w treści świadectwa okoliczność wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ?
  • W której części świadectwa pracy wykazywać dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego ?
  • Jak poprawnie wykazywać okresy nieskładkowe w treści świadectwa pracy ?
  • W jakich sytuacjach wskazywać w treści świadectwa pracy korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem ?
  • Zmiana w przepisach wykroczeniowych dot. wydawania świadectw pracy
 2. Praktyczne skutki zmiany definicji dyskryminacji (zmiana obowiązująca od 07.09.2019 r.)
 3. Zmiany w zakresie roszczeń pracowniczych związanych z mobbingiem – czy po 7 września 2019 r. trzeba będzie zmienić wewnętrzną politykę antymobbingową ?
 4. Przedawnienie roszczeń pracowniczych – nowe zasady od 7 września 2019 r.
 5. Zrównanie praw przysługujących pracownikom – innym członkom najbliższej rodziny korzystającym z urlopu macierzyńskiego (lub rodzicielskiego) z prawami pracownika – ojca wychowującego dziecko
 6. Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r.
  • Zmiany w zakresie danych osobowych pozyskiwanych od pracowników i kandydatów na pracowników
  • Na jakim etapie zatrudniania, po zmianach, można się domagać się informacji o jego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia ?
  • W jakich sytuacjach świadectwa pracy od poprzednich pracodawców będą przechowywane zarówno w części A jak i B akt osobowych ?
  • Jak powinien wyglądać kwestionariusz osobowy dla pracownika/kandydata na pracownika po zmianach ?
  • Jak postąpić z dotychczasowymi kwestionariuszami osobowymi przechowywanymi w aktach osobowych ?
  • Jakich danych osobowych nie można przetwarzać nawet za zgodą pracownika ?
  • Kolejne zmiany w zakresie monitoringu – czy należy dokonywać zmian w regulaminie pracy ?
  • Co to są dane biometryczne, i kiedy można się ich domagać od pracownika ?
  • Kiedy, zgodnie z nowelizacją, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być pobrana i jaką ma mieć formę ?
  • Gdzie przechowywać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO ?
 7. Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od 4 maja 2019 r.:
  • Czy w związku z nowelizacją ustawy należy zmienić dotychczasowe regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
  • Jakie dokumenty po zmianach, mogą być podstawą do ustalenia sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej ?
  • Czy można domagać się zaświadczeń oświadczeń dot. sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej od członków rodziny pracownika ?
  • Czy wnioski uprawnionych o przyznanie zapomóg powinny być anonimizowane ?
  • Kto powinien nadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przedstawicielom związków zawodowych uczestniczących w procedurze przyznawania świadczeń ?
  • Jak długo, po zmianie przepisów, przechowywać dokumentację związaną z przyznawaniem świadczeń z funduszu ?
 8. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Czy dokumentacja pracownicza to tylko akta osobowe ? – ustawowa definicja pojęcia „dokumentacji pracowniczej”.
  • Czy będzie można łączyć prowadzenie dokumentacji kadrowej – w części w postaci elektronicznej, a w części w postaci papierowej?
 9. Układ akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. w świetle rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej
  • Nowe zasady podziału akt osobowych (cztery części akt osobowych)
  • Kiedy będzie można odstąpić od chronologicznego układu akt osobowych ?
  • Jakich dokumentów od 1 stycznia 2019 nie przechowujemy w części B akt osobowych ?
  • Korzystanie ze świadczeń związanych z rodzicielstwem – gdzie przechowywać oświadczenia w tym zakresie ?
  • Dlaczego skierowania na badania okresowe mają być przechowywyane w części A akt osobowych ?
  • Jakie dokumenty będą przechowywane w części C i D akt osobowych ?
 10. Dokumentacja pracownicza a dotychczas zatrudnieni pracownicy
  • Jakie przepisy stosować do pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie zmian ?
  • Nowe czy stare akta osobowe – jak postąpić w przypadku ponownego zatrudniania dotychczasowego pracownika ?
  • Pojęcie „zatrudnienia” w przepisach przejściowych w świetle wyjaśnień MRPiPS
  • Do kiedy należy dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów ?
 11. W jaki sposób potwierdzać kopie dostarczanych przez pracownika dokumentów ?
 12. Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą po zmianach przepisów ?
  • Nowy okres przechowywania dokumentacji kadrowej
  • Jak poprawnie ustalić początek biegu 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej ?
  • Przepisy przejściowe dotyczące okresów przechowywania dokumentacji ?
  • Kolejna umowa z pracownikiem, którego stosunek pracy trwał na przełomie roku – jak ustalić okres przechowywania ?
  • Czy pracodawca może przechowywać dokumentację pracowniczą po upływie okresu przeznaczonego na jej zniszczenie ?
  • Czy po upływie terminu na odebranie dokumentacji pracowniczej pracownik nadal może żądać jej wydania przez pracodawcę ?
 13. Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej
  • W jakich sytuacjach pracodawca będzie zobowiązany do wydania pracownikowi kopii dokumentacji ?
  • Kto poza pracownikiem będzie uprawniony do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej ?
  • Czy kopię dokumentacji pracowniczej będzie można przesłać mailem ?
  • Kto poniesie koszty sporządzenia papierowej kopii dokumentacji pracowniczej ?
 14. Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy związany z ustaniem stosunku pracy
  • Których pracowników należy poinformować o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej ?
  • Jak poprawnie sformułować treść informacji o czasookresie przechowywania dokumentacji pracowniczej ?
 15. Profilaktyczne badania lekarskie:
  • Gdzie przechowywać skierowania na badania lekarskie od 1 stycznia 2019 r. ?
  • Kto i kiedy może odwołać się od orzeczenia lekarskiego ?
  • Profilaktyczne badania lekarskie osób użytkujących samochód służbowy
  • Jak rozliczać czas pracy osobie poddającej się profilaktycznym badaniom lekarskim
  • Badania profilaktyczne osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych
 16. Udzielanie urlopów wypoczynkowych
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy – zasady nabycia prawa do urlopu i jego udzielania
  • Udzielenie urlopu wypoczynkowego a zdolność do pracy – rozbieżności w orzecznictwie SN
  • Czy na wniosek pracownika można zrezygnować z udzielania mu nieprzerwanego 14-dniowego wypoczynku ?
  • W jakich sytuacjach można pracownikowi narzucić pracownikowi wybranie zaległego urlopu wypoczynkowego ?
  • Do kiedy najpóźniej pracownik powinien złożyć wniosek o urlop na żądanie ?
  • W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia urlopu na żądanie ?
 17. Najtrudniejsze zagadnienia związane z czasem pracy
  • Jak w kontekście czasu pracy kwalifikować: profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia zawodowe, wyjścia prywatne, szkolenie bhp w formie e-learningu, przebieranie się, „przejmowanie zmiany”, przejazdy i dojazdy w trakcie delegacji
  • Jak poprawnie rozliczać czas pracy kadrze kierowniczej zatrudnionej na podstawie kodeksu pracy oraz na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych ?
  • Jak poprawnie ustalić roczny limit godzin nadliczbowych – stanowisko MRPiPS z 2018 r. ?
  • Jak ustalić przeciętny tygodniowy maksymalny czas pracy w okresie rozliczeniowym ?
  • Zasady rekompensowania pracy w sobotę pracownikom samorządowym oraz zatrudnionym na podstawie kodeksu pracy
  Prelegent:

  Michał Olesiak

  Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach m.in. starszego specjalisty oraz rzecznika prasowego. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w PIP, w 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Członek rady programowej czasopisma oraz autor licznych publikacji w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”,autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

Termin i miejsce szkolenia


27/09/2019

Warszawa, al. Jerozolimskie 81 “As-bud”, godz 10:00-15:30

Cena:


450 zł + 23% VAT

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

 

Cena zawiera:


 • udział w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikaty ukończenia
 • lunch, oraz serwis kawowy

 

Dodatkowe informacje


 • możliwość uzyskania punktów dla doradców podatkowych
 • płatność za szkolenie na podstawie faktury VAT do 7 dni po szkoleniu (istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności)

 

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.