03/06/2019 | Gdynia

Kompendium podatkowe 2019

Zapisz się na szkolenie

DZIEŃ I: Podatki dochodowe (PIT, CIT)

 1. Jeszcze o samochodzie – czyli samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019, po trzech miesiącach obowiązywania przepisów – układamy, wyjaśniamy:
  • ograniczenie kosztów amortyzacji
  • ograniczenie kosztów leasingu
  • ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
  • zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
  • ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
  • kiedy samochód jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej
  • ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku
 2. Amortyzacja 2018 i 2019 r. w praktyce:
  • zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z dnia 04.07.2018 r. – amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie
  • amortyzacja nieruchomości – wycena gruntu i prawa wieczystego użytkowania gruntu
  • wydłużenie terminu na wydatkowanie pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe
  • nowe zasady liczenia terminu pięcioletniego w przypadku nieruchomości otrzymanych w spadku
  • nieruchomość wspólna małżonków – konsekwencje własnościowe po śmierci jednego z nich
 3. Pozytywna zmiana – zmiana zasad płacenia podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku bądź otrzymanych w związku ze zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej (01.01.2019)
 4. Nieruchomości w podatkach dochodowych – problemy praktyczne , od zakupu, przez remont do sprzedaży.
 5. Nowa konstrukcja podatku od budynków od 1.1.2019
  • doprecyzowanie definicji budynków podmiotów zobowiązanych
  • wprowadzenie zwolnień
  • doprecyzowanie zasad zwolnień i odliczania zapłaconego podatku od zaliczek
  • dokumentowanie w zeznaniu rocznym.
 6. Reprezentacja w kosztach podatkowych – wyjaśnienia, interpretacje, wątpliwości
 7. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów wyłączających wydatki z kosztów uzyskania przychodów – czyli NKUPy w praktyce.
 8. CIT – nowa stawka podatku – zasady stosowania, ograniczenia, obliczanie zaliczek w trakcie roku
 9. Danina Solidarnościowa – dla kogo i od jakich dochodów
 10. Omówienie najnowszych planowanych zmian w zakresie podatków PIT i CIT.
 11. Panel dyskusyjny – omówienie najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku PIT/CIT

DZIEŃ II: Podatek VAT

 1. Kasy fiskalne 2019 – nowe regulacje, uchwalona ustawa z dn. 15.03.2019, problemy praktyczne
  • uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
  • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
  • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – JUŻ USTAWA! – jakie terminy instalacji nowych kas raportujących on-line z niej wynikają
  • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
  • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy?
  • system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
  • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
  • nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych
  • nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
 2. Fakturowanie w praktyce
  • omówienie trudności praktycznych związanych z fakturowaniem
  • zasady korygowania faktur i ujmowania faktur korygujących
  • nowa ustawa dotycząca e-fakturowania – obowiązek stosowania przy zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane od kiedy i kogo obowiązuje
 3. Split Payment – podsumowanie pół roku funkcjonowania na rynku, praktyka, zagrożenia, korzyści, planowane zmiany.
 4. Nieruchomości w podatku VAT – problemy praktyczne, zagrożenia
 5. Opodatkowanie BONÓW w podatku VAT – zmiana od 01.01.2019.
 6. Procedura MOSS – co to jest i jak się zmieniło w 2019 roku.
 7. Sygnalizacja kolejnych planowanych zmian w VAT (lipiec 2019)
  • JPK D,
  • centralny rejestr faktur
  • nowa definicja ewidencji VAT i jej konsekwencje
  • nowe sankcje za błędy w JPK i zasady ich stosowania
  • Wiążąca informacja stawkowa – czy wejdzie i od kiedy?
  • obowiązkowy split payment
  • nowa matryca stawek VAT – czy będzie porządek w stawkach VAT?
 8. Panel dyskusyjny – omówienie najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku VAT

DZIEŃ III: Pozostałe zagadnienia podatkowe, VAT międzynarodowy

 1. Transakcje międzynarodowe w podatku VAT –
  • Usługi w obrocie międzynarodowym:
  • ustalanie miejsca świadczenia usług – najtrudniejsze sytuacje,
  • miejsce świadczenia a zasady wykazywania podatku należnego i naliczonego,
  • Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym:
  • zasady ustalania „miejsca świadczenia, dostawy towarów” dla transakcji ruchomych, nieruchomych oraz dostawy połączonej z montażem, uruchomieniem,
  • rozróżnienie dostaw z tytułu których podatek należny rozlicza dostawca lub nabywca.
  • Transakcje łańcuchowe w obrocie międzynarodowym:
  • definicje w dostawach/transakcjach łańcuchowych,
  • zasady ustalania miejsca dostawy towarów i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
  • możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji,
  • organizator dostawy a prawo do stosowania stawki 0%.
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  • ustawowa definicja WDT,
  • przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
  • przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
  • transakcje nieodpłatne jako WDT,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w WDT,
  • podstawa opodatkowania w WDT,
  • warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów 
administracyjnych,
  • magazyn konsygnacyjny.
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  • definicja WNT,
  • towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
  • przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
  • obowiązek podatkowy,
  • zwolnienie podmiotowe/przedmiotowe a WNT (transakcje>50.000 PLN),
  • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  • obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT – brak faktury od kontrahenta,
  • podstawa opodatkowania w WNT,
  • magazyn konsygnacyjny.
  • Eksport towarów:
  • pojęcie eksportu towarów,
  • eksport bezpośredni i pośredni,
  • warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
  • dowody dokonania eksportu towarów,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • Incoterms 2010 a określenie momentu dokonania dostawy.
  • Import towarów:
  • definicja importu towarów,
  • określenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
 2. Omówienie problemów związanych z opodatkowaniem najmu w podatkach dochodowych i VAT
  • wybór formy opodatkowania i jego konsekwencje
  • wspólność majątkowa małżeńska a konsekwencje w podatku PIT i VAT
  • właściwa stawka VAT dla poszczególnych rodzajów najmu
  • koszty remontu czy modernizacji – odwieczny problem
 3. Omówienie bieżących problemów podatkowych według sugestii uczestników i aktualnego stanu legislacji

 

 

 

 

 

 

  Prelegent:

  Anna Kędzierska – Adamczyk

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Termin i miejsce szkolenia


03/06/2019

do
05/06/2019

Gdynia, ul. Ejsmonda 2, Hotel Nadmorski****

Stan realizacji: szkolenie potwierdzone, ostatnie wolne pokoje

Usytuowanie i dojazd:

 • 180 metrów od morza (Małego Molo w Gdyni)
 • 1,4km od przystanku SKM (Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana)
 • 2,0km od Centrum Handlowego Riviera
 • 2,9km od Dworca PKP Gdynia Główna (przystanek m.in. Intercity)
 • 2,0km pieszo wzdłuż linii brzegu do słynnego Molo Południowego (Marina Gdynia, Akwarium Gdyńskie, OPR Błyskawica, Dar Pomorza)

 

 

Cena:


LAST MINUTE: 1990zł + 23% VAT/os 

 • Koszt udziału w “samym” szkoleniu: 1090zł+ 23% VAT (3 dni), lub 380zł + 23% VAT za wybrany dzień. ( cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały, certyfikat, serwis kawowy)
 • Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury proforma z terminem płatności do 30.05.2019r. Faktura proforma, oraz potwierdzenie szkolenia wysyłane jest na adres e-mail uczestnika na ok 21 dni przed wydarzeniem.

 

 

Cena zawiera:


 • udział w szkoleniu (3 dni)
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikaty ukończenia (dla doradców podatkowych informacja o punktach/godzinach)
 • serwis kawowy podczas szkolenia
 • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych
 • pełne wyżywienie zgodnie z harmonogramem
 • parking

Gratis dla wszystkich uczestników w pełnej opcji:

 • zorganizowane atrakcje w drugim dniu szkolenia

Usługi dodatkowo płatne:

 • dodatkowy nocleg – w zależności od pokoju
 • zakwaterowanie osoby towarzyszącej – w zależności od zakresu usług
 • pokój jednoosobowy na czas szkolenia – 430zł netto
 • strefa SPA (Instytut Genesis) – zgodnie z cennikiem usług

 

 

 

 

Dodatkowe informacje


Harmonogram szkolenia:

I Dzień

8:00-10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników
10:00-15:00 – szkolenie
15:00-15:30 – obiad
15:30 – 20:00 – czas wolny
20:00 – kolacja

II Dzień

8:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:30 – szkolenie
14:30 – 15:00 – obiad
15:00 – 17:00 – czas wolny
17:00 – zorganizowane atrakcje
20:00 – uroczysta kolacja

III Dzień

8:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – szkolenie
14:00 – 14:30 – obiad
14:30 – wykwaterowanie i powrót

 

 

 

 

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.