fbpx
05/12/2022 | Zakopane

Kompendium kadrowo – płacowe 2023

Zapisz się na szkolenie

UWAGA: BRAK WOLNYCH POKOJÓW – ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI SAMEGO SZKOLENIA BEZ NOCLEGU! 

I i II dzień: Wynagrodzenia i ZUS – Prelegent: Przemysław Jeżek

DZIEŃ 1

 1. Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.
  • minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa
  • minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
  • skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na kwoty wolne od potrąceń
 2. Wskaźniki mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń
  • zaliczka na podatek dochodowy:
   • po przekroczenie dochodu 120 000 zł
   • dochód a korzystanie z ulg podatkowych:
    dla młodych/powracających/rodziców/seniorów
   • wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 300 zł
   • umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem – zlecenie/dzieło
   • koszty zryczałtowane i 50%
  • koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek:
   • gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę
   • kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
   • po ustaniu stosunku prawnego
   • koszty uzyskania wyższe od przychodu
 3. Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek – oświadczenie PIT-2
  po zmianach od 1 stycznia 2023 r.

  • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36
  • poszerzenie kręgu osób składających oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki
 4. Rozliczanie wynagrodzeń a wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek
  po zmianach od 1 stycznia 2023 r.

  • poszerzenie kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku
  • warunki uprawniające do złożenia wniosku i przekroczenie w roku dochodu 30 tyś
 5. Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
  • wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
  • oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci
  • przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną
   (zasiłki, PPK)
  • obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
  • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
  • przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R
  • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów
 6. Rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
  • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
  • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
  • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
  • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego
 7. „Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na Liście płac
  • ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie
   aktu powołania (m.in. prokurenci)
  • wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej
  • brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

DZIEŃ 2

 1. Omówienie nowego wzoru informacji PIT-11 (29)
  • podział przychodów ze względu na stosowane ulgi
  • wykazywanie składki zdrowotnej
  • ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT
 2. Omówienie nowego wzoru oświadczenia/wniosku PIT-2 (9)
  zmiany od 2023 r.

  • jedno wspólne oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 3. Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2022 r.
  • skala podatkowa: 12% (17%) 32%
  • pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
  • dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych
  • skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.
  • rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego
 4. Wnioski i oświadczenia i ich wpływ na rozliczenia podatkowe
  zmiany od 2023 r.

  • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2)
   nowy podział na 1/12-24-36
  • wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2022/2023 r.
  • oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
  • wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
  • wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
  • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wy-chowujących dzieci po zmianach od 1 lipca 2022 r.
  • wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
  • oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R
  • ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek
 5. Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022 i 2023 r.
  • preferencje dla rodzin wielodzietnych „ulga dla rodziców”
  • odliczenie składek członkowkich na rzecz związków zawodowych
  • preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci
  • ulga prorodzinna
  • ulgi podatkowe dla byłych pracowników
 6. Rozliczanie składki zdrowotnej według nowych zasad w 2022 r.
  • ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie
   aktu powołania (m.in. prokurenci, członkowie zarządu)
  • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na dzień 31 grudnia 2021 r.
  • zwolnienie do 6000 zł

III dzień: Prawo pracy – Prelegent: Przemysław Pogłódek

 1. Ochrona sygnalistów, wg projektu ustawy oraz przepisów Dyrektywy UE.
 2. Zasady dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów.
 3. Stworzenie kanałów sygnalizowania.
 4. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i procedura postępowania wyjaśniającego.
 5. Treść procedury, Zasady dokonywania zgłoszeń. Ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenia.
 6. Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020r.
 7. Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?
 8. Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?
 9. Projektowane zmiany w pracy zdalnej.
 10. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej
 11. Dyrektywa work life balance.
 12. Urlop rodzicielski dla ojca.
 13. Dodatkowe 5 dni opieki.
 14. Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej.
 15. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 16. Uzasadnianie wypowiedzenie umowy na czas określony.
 17. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8.
 18. Jak zwolnić prawidłowo pracownika na odległość.
 19. Czy można skutecznie rozwiązać umowę mailem?
 20. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 21. Projekt zmian w kodeksie pracy.
 22. Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem.

 

  Prelegent:

  Przemysław Jeżek

  Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

  Prelegent:

  Przemysław Pogłódek

  inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w kilku wyższych uczelniach, wykładowca w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych; autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy.

Termin i miejsce szkolenia


05/12/2022

do
07/12/2022 (3 dni)

UWAGA: BRAK WOLNYCH POKOJÓW – ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI SAMEGO SZKOLENIA BEZ NOCLEGU! 

Hotel Grand Stamary**** Zakopane, ul. Kościuszki 19

 • 150 m do dworca PKP/PKS
 • 700 m do ul. Krupówki – słynnego zakopiańskiego deptaku
 • 1 km do Teatru Witkacego

Stan realizacja: rekrutacja w toku, realizacja potwierdzona!

 

Cena:


Cena LAST MINUTE (ostatnie 4 pokoje): 2290zł/os +23% VAT

Cena zawiera:


Cena obejmuje:

 • udział w 3 dniach szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia (zawiera informacje o liczbie pkt dla doradców podatkowych, radców prawnych)
 • wyżywienie zgodnie z harmonogramem
 • 2 noclegi w pokojach 2os
 • udział w atrakcjach w drugim dniu szkolenia (szczegóły w harmonogramie)
 • nielimitowany dostęp do: basenu, sauny (3 rodzaje), jacuzzi i siłowni

Cena nie obejmuje:

 • dopłaty za pokój 1os
 • parkingu  (30zł/doba)
 • dodatkowego noclegu przed lub po szkoleniu
 • zakwaterowania osoby towarzyszącej
 • transportu

Warunki płatności:

 • Należność za szkolenie należy uregulować na podstawie faktury proforma, która zostanie do Państwa wysłana na ok. 2-3 tygodnie przed przed szkoleniem.
 • Warunek przedpłaty nie dotyczy uczestników z dofinansowaniem – termin płatności zostanie uzgodniony w zależności od zapisów umowy o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje


Harmonogram szkolenia:

I Dzień

8:30-09:55 – przyjazd i rejestracja uczestników
10:00-15:00 – szkolenie
15:00-16:00 – obiad
16:00 – 20:00 – czas wolny
20:30- 22:00 – kolacja

II Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 15:00 – szkolenie
15:00 – 16:00 – obiad
16:00 – 20:00 – zorganizowane atrakcje (wybór uzależniony od warunków pogodowych)
20:30 – góralska biesiada

III Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 10:30 – szkolenie
10:30-11:00 – przerwa na wykwaterowanie
11:00-14:30 – cz 2 szkolenia
14:30 – 15:00 – obiad, a następnie powrót

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.