fbpx
27/11/2019 | Arłamów

Kompendium kadrowo – płacowe 2020

Zapisz się na szkolenie

Dzień I – Wynagrodzenia, ZUS, podatek dochodowy.

 1. Świadczenie chorobowe w 2020 r.
  • nowe okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
  • prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 2. Przychody zwolnione z podatku dla osób do 26 lat
  • źródła przychodów objęte zwolnieniem
  • rozliczenie składek ZUS od przychodu zwolnionego z podatku
  • PIT-11 z przychodem zwolnionym z opodatkowania
  • koszty uzyskania przychodu w tym rozliczenie kosztów 50%
  • zasady rozliczania podatku po przekroczeniu rocznych limitów: 18% czy 32%
 3. Lista płac z przychodami zwolnionymi z opodatkowania
  • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
  • wynagrodzenie i świadczenie niepieniężne w tym świadczenia z ZFŚS
  • wynagrodzenie chorobowe i zasiłek
  • rozliczanie umów zlecenia
 4. Zmiany w podatku a dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia
  • przychody zwolnione z opodatkowania a kwoty wolne od potrąceń
 5. Zmiany w podatkach w 2020 r.
  • pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego
  • oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia
 6. Zmiany w ustawie o PDOF od 01 października 2019
  • zmiana pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, obniżenie skali podatkowej
  • kwoty wolne od podatku 2019/2020
 7. Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe
  • kiedy powstanie przychód składki finansowanej przez Podmiot zatrudniający
  • przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a Podmiotu zatrudniającego
 8. Jak zaoszczędzić na składkach ZUS
  • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:
   • pobierania świadczeń chorobowych, urlopu wychowawczego, macierzyńskiego i bezpłatnego
  • korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:
   • finansowanie pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne
 9. Świadczenia dla pracowników w rozliczeniach ZUS i podatku w najnowszych interpretacjach KIS, ZUS
  • ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
  • organizacja imprezy firmowej
  • finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników
  • pracownicze karty na posiłki w ramach świadczeń BHP
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
  • zaliczka na podatek, gdy miesiącu przekazano wyłącznie świadczenie rzeczowe
 10. Świadczenia z ZFŚS i środków obrotowych
  Świadczenia pieniężne i rzeczowe:

  • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
  • świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy
  • świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty
  • świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania
  • świadczenia dla dzieci i młodzieży

Dzień II – Pracownicze Plany Kapitałowe – procedura wdrażania nowego systemu

 1. Podstawowe założenia i cele systemu PPK
  • obowiązek i terminy utworzenia PPK
  • podmioty zatrudniające i uczestnicy programu
 2. Mechanizm funkcjonowania systemu PPK
  • dobrowolność uczestnictwa w PPK
  • możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie
 3. Wpłaty dokonywane do PPK
  • zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
  • podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK (terminy odprowadzania składek)
  • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
 4. Wypłaty z PPK
  • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci uczestnika
  • skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika
  • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
  • wypłata tyt. poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego
 5. Procedura wdrożenia PPK
  • zawarcie umów, konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej
  • związki zawodowe a reprezentacja osób zatrudnionych
 6. Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu do programu
  • wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń
 7. Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe
  • moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika PPK
  • kiedy powstanie przychód składki finansowanej przez Podmiot zatrudniający
  • przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a Podmiotu zatrudniającego
 8. Rozliczenia względem ZUS
  • wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach rozliczeniowych
  • wykazywanie wpłat w okresie przejściowym

Dzień III – Prawo Pracy 2019/2020

 1. Zmiany w przepisach ustawy Kodeks Pracy
  Wydawanie i prostowanie świadectwa pracy
  zmiany od 28 czerwca 2019 r.

  • omówienie wzoru świadectwa pracy
  • wniosek o sprostowanie świadectwa pracy w okresie przejściowym
  • wydanie nowego świadectwa a obowiązek niszczenia poprzednio wydanego
   zmiany od 07 września 2019 r.
  • termin na sprostowanie świadectwa pracy
  • likwidacja pracodawcy
  • Pozostałe zmiany
   zmiany od 07 września 2019 r.

   • równe traktowanie w zatrudnieniu w kontekście zakazu dyskryminacji
   • odszkodowanie z tytułu mobbingu
   • przywileje dla pracowników-członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem
  • Przetwarzanie danych osobowych
   zmiany od 04 maja 2019 r.

   • nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i przebiegu zatrudnienia
   • zgoda na przetwarzanie danych nie wynikających z przepisów i jej odwołanie
   • możliwość przetwarzania danych biometrycznych pracownika
   • obowiązek pisemnych upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych
   • doprecyzowanie przepisów dot. monitoringu i zaświadczeń lekarskich w związku
    z zatrudnieniem
 2. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
  zmiany od 04 maja 2019 r.

  • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+)
  • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia
   (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)
  • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS
  • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia
  • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych
  • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego
 3. Zmiany w ustawie o Rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • dotyczące przetwarzania danych osobowych osób niepełnosprawnych w tym dane o stanie zdrowia
 4. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności
  • dokumenty z zakresu czasu pracy, które pracodawca ma obowiązek wyłączyć
   z akt osobowych
  • szczegółowe informacje zawarte w prowadzonej ewidencji czasu pracy
  • wymogi prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy
  • czy jest wymóg ustawowy prowadzenia dodatkowej dokumentacji:
   karty urlopowe, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zadaniowy system czasu pracy, wyjścia prywatne itp.
 5. Najnowsze wyjaśnienia dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • wyjaśnienia Resortu pracy w sprawie dokumentacji pracowniczej
  • możliwość prowadzenia dokumentacji w dwóch postaciach
  • informacja dot. okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej nie dla wszystkich zwalnianych
  • przechowywanie dokumentacji zasiłkowej

 

Program został przygotowany w oparciu o aktualny stan prawny, będzie on aktualizowany do Państwa potrzeb na dzień szkolenia.

  Prelegent:

  Przemysław Jeżek

  Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu “Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach “Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

Termin i miejsce szkolenia


27/11/2019

do
29/11/2019

“Hotel Arłamów****” Arłamów, 38-700 Ustrzyki Dolne

Stan realizacji szkolenia: potwierdzone

Cena:


Cena w przedsprzedaży do 04.10.2019 lub wyczerpania miejsc: 2090zł +23% VAT/os (wyprzedano)

Cena w ofercie “jesień” ważnej do 18.10.2019 lub wyczerpania miejsc:
2190zł +23% VAT/os – każda kolejna na zgłoszeniu 2090zł +23% VAT

Cena standardowa obowiązująca dla zgłoszeń po 19.10.2019 lub wyczerpaniu miejsc: 2240zł +23% VAT/os

Cena zawiera:


Cena zawiera:

 • udział w 3 dniach szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia (zawiera informacje o liczbie pkt dla doradców podatkowych, radców prawnych)
 • wyżywienie zgodnie z harmonogramem
 • 2 noclegi w pokojach 2os.
 • udział w atrakcjach w drugim dniu szkolenia
 • parking dla samochodów osobowych na terenie hotelu
 • wstęp do obiektów na terenie hotelu: basen zewnętrzny podgrzewany i wewnętrzny z wydzielonymi dwoma torami pływackimi oraz atrakcjami wodnymi, całoroczny, dwie sauny suche (klasyczna sauna fińska, sauna soft), strefa jacuzzi w strefie basenowej, taras widokowy do leżakowania i kąpieli słonecznych, sala do gimnastyki i jogi, siłownia.

Cena nie zawiera:

 • dopłaty za pokój 1os
 • dodatkowego noclegu przed lub po szkoleniu
 • zakwaterowania osoby towarzyszącej
 • transportu (na odcinku Przemyśl – Arłamów zostanie udostępnione połączenie dla uczestników szkolenia – koszt to ok. 20-30zł)

Warunki płatności:

 • Należność za szkolenie należy uregulować na podstawie faktury proforma, która zostanie do Państwa wysłana na ok. miesiąc przed szkoleniem.
 • Warunek przedpłaty nie dotyczy uczestników z dofinansowaniem – termin płatności zostanie uzgodniony w zależności od zapisów umowy o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje


Harmonogram szkolenia:

I Dzień

8:00-10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników
10:00-15:00 – szkolenie
15:00-16:00 – obiad
16:00 – 20:00 – czas wolny
20:00- 21:00 – kolacja

II Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – szkolenie
15:00 – 16:00 – obiad
17:00 – 20:00 – zorganizowane atrakcje (szczegółowe informacje bliżej terminu)
20:00 – uroczysta kolacja

III Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – szkolenie
14:00 – 15:00 – obiad, a następnie wykwaterowanie i powrót

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.