17/06/2019 | Warszawa

Prawo pracy 2019 – zmiany od 4 maja 2019r

Zapisz się na szkolenie

 1. Zmian Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych od 04.05.19
  • Jakich danych będzie można się domagać od kandydata na pracownika, a jakich od pracownika ?
  • Kiedy będzie można domagać się od kandydata danych dot. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia ?
  • Kolejne zmiany dotyczące monitoringu pracowników
  • Kiedy pracownik będzie wyrażał zgodę na przetwarzanie danych osobowych ?
  • Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie musiała mieć formę pisemną ?
 2. Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od 04.05.19
  • Na jakiej podstawie członkowie tzw. komisji socjalnych i związkowcy przetwarzają dane osobowe osób ubiegających się o pomoc z ZFŚS
  • Kto po nowelizacji powinien otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ?
  • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach ZFŚS
 3. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Czy dokumentacja pracownicza to tylko akta osobowe ? – ustawowa definicja pojęcia „dokumentacji pracowniczej”.
  • Od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej ?
  • Czy będzie można łączyć prowadzenie dokumentacji kadrowej – w części w postaci elektronicznej, a w części w postaci papierowej?
 4. Układ akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. w świetle nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej
  • Nowe zasady podziału akt osobowych (cztery części akt osobowych)
  • Kiedy będzie można odstąpić od chronologicznego układu akt osobowych ?
  • Jakich dokumentów od 1 stycznia 2019 nie przechowujemy w części B akt osobowych ?
  • Korzystanie ze świadczeń związanych z rodzicielstwem – gdzie przechowywać oświadczenia w tym zakresie ?
  • Dlaczego skierowania na badania okresowe mają być przechowywyane w części A akt osobowych ?
  • Jakie dokumenty będą przechowywane w części C i D akt osobowych ?
  • Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną dot. RODO można przechowywać w aktach osobowych ?
  • Konsekwencje braku oficjalnych wzorów dokumentów kadrowych w rozporządzeniu
 5. W jaki sposób potwierdzać kopie dostarczanych przez pracownika dokumentów ?
 6. Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą po zmianach przepisów ?
  • Nowy okres przechowywania dokumentacji kadrowej
  • Jak poprawnie ustalić początek biegu 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej ?
  • Przepisy przejściowe dotyczące okresów przechowywania dokumentacji ?
  • Kolejna umowa z pracownikiem, którego stosunek pracy trwał na przełomie roku – jak ustalić okres przechowywania ?
  • Czy pracodawca może przechowywać dokumentację pracowniczą po upływie okresu przeznaczonego na jej zniszczenie ?
  • Czy po upływie terminu na odebranie dokumentacji pracowniczej pracownik nadal może żądać jej wydania przez pracodawcę ?
 7. Ewidencjonowanie czasu pracy od 1 stycznia 2019 r.
  • Jakie 13 elementów musi zawierać dokumentacja czasu pracy ?
  • Czy po zmianie przepisów pracodawca będzie mógł wywieszać rozkłady czasu pracy /grafiki/ w szatni lub innych powszechnie dostępnych pomieszczeniach ?
  • Czy po zmianie przepisów inspektor pracy będzie mógł domagać się grafików (rozkładów czasu pracy) z poprzednich miesięcy ?
  • Przez jaki okres czasu trzeba będzie przechowywać rozkłady czasu pracy/grafiki/ oraz karty ewidencji czasu pracy ?
 8. Dokumentacja papierowa czy elektroniczna – co wybrać ?
  • Jakie obowiązki pracodawca będzie musiał spełnić w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej?
  • Na jakich zasadach pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. można objąć dokumentacją w wersji elektronicznej ?
  • Przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną oraz z dokumentacji elektronicznej na papierową – zasady postępowania
  • Co zrobić z papierową wersją dokumentacji pracowniczej w razie przejścia na wersję elektroniczną ?
  • Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej w świetle projektu nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej
 9. Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej
  • W jakich sytuacjach pracodawca będzie zobowiązany do wydania pracownikowi kopii dokumentacji ?
  • Kto poza pracownikiem będzie uprawniony do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej ?
  • Czy kopię dokumentacji pracowniczej będzie można przesłać mailem ?
  • Kto poniesie koszty sporządzenia papierowej kopii dokumentacji pracowniczej ?
 10. Dokumentacja pracownicza a dotychczas zatrudnieni pracownicy
  • Jakie przepisy stosować do pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie zmian ?
  • Nowe czy stare akta osobowe – jak postąpić w przypadku ponownego zatrudniania dotychczasowego pracownika ?
  • Do kiedy należy dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów ?
 11. Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy związany z ustaniem stosunku pracy
  • Których pracowników należy poinformować o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej ?
  • Jak poprawnie sformułować treść informacji o czasookresie przechowywania dokumentacji pracowniczej ?
 12. Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019
  • Czy wypłata wynagrodzenia w formie gotówkowej może następować poza siedzibą pracodawcy ?
  • Najczęstsze błędy w świetle kontroli PIP
  • Czy zapisy dotyczące obowiązku zachowania wysokości wynagrodzenia w tajemnicy są dopuszczalne ?
 13. Nowe zasady szkoleń BHP obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
 14. Najczęstsze błędy w treści świadectw pracy
  • Prawidłowe wskazanie podstawy zwolnienia w przypadku tzw. „dyscyplinarki”
  • Jak zaznaczyć w treści świadectwa okoliczność wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  • Gdzie wykazywać dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego ?
  • Okresy nieskładkowe w treści świadectwa pracy
  • W jakich sytuacjach wskazywać w treści świadectwa pracy korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem
 15. RODO w praktyce kadrowej – najważniejsze informacje
  • Czy pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę ?
  • W jakich przypadkach należy usunąć dane osobowe pracownika zgromadzone przed wejściem RODO ?
  • Czy w regulaminie pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych muszą pojawić się dodatkowe klauzule informacyjne wynikające z RODO ?
  • Czy pracownik powinien zostać poinformowany o tym, że pracodawca jest administratorem danych osobowych ?
  • Czy klauzula informacyjna związana z RODO musi mieć formę pisemną ?
  • W jakich przypadkach pracownicy powinni otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ?
  • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzać dane osób bliskich informowanych w razie wypadku pracownika ?
 16. Zagadnienia różne
  • Dopuszczalność domagania się przez pracodawcę od pracownika informacji dot. dodatkowego zatrudnienia – orzecznictwo SN
  • Jak postąpić w razie porzucenia przez pracownika pracy ? – działania krok po kroku
  • Jak poprawnie wykazać w treści świadectwa nieusprawiedliwione nieobecności ?
  • Zmiana osoby przełożonej lub w kierownictwie pracodawcy a liczenie terminu na wręczenie tzw. „dyscyplinarki” – orzecznictwo SN
  • Ustanie stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego a prawo do premii rocznej – orzecznictwo SN
  • Jak rozliczać urlop wypoczynkowy pracownikowi łączącemu urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy ?
  Prelegent:

  Michał Olesiak

  Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach m.in. starszego specjalisty oraz rzecznika prasowego. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w PIP, w 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Członek rady programowej czasopisma oraz autor licznych publikacji w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”,autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

Termin i miejsce szkolenia


17/06/2019

Warszawa, al. Jerozolimskie 81 “As-bud”, godz 10:00-15:30

Cena:


450 zł + 23% VAT

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Cena zawiera:


 • udział w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikaty ukończenia
 • lunch, oraz serwis kawowy

Dodatkowe informacje


 • możliwość uzyskania punktów dla doradców podatkowych
 • płatność za szkolenie na podstawie faktury VAT do 7 dni po szkoleniu (istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności)

 

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.